Jdi na obsah Jdi na menu

Co způsobuje opotřebení brzd. systému?

 

CO ZPŮSOBUJE OPOTŘEBENÍ

PRVKŮ BRZDOVÉHO SYSTÉMU?

 

 

1. BRZDOVÉ DESTIČKY

Třením brzdových detiček o brzdový kotouč se při brzdění vyvíjí značné teplo, při opakovaném brzdění může vzniknout teplota až 800 °C!

 

Materiál destiček je měkčí než materiál, ze kterého jsou

vyrobeny kotouče, opotřebovává se tedy rychleji.

 

Opotřebované destičky mohou způsobit

poškození brzdového kotouče. Při prudkém

brzdění riskujete ztrátu kontroly nad vozidlem

 

 

INTERVAL KONTROLY

Stav destiček nechte pravidelně kontrolovat.

Nechte je vyměnit jakmile je tloušťka materiálu menší

než 2 mm.

 

2. BRZDOVÉ KOTOUČE

Při brzdění jsou velmi namáhány. Na jejich stavu závisí

účinnost destiček. Mohou se deformovat, popraskat nebo

zoxidovat.

 

INTERVAL KONTROLY

Jejich minimální tloušťku předepsanou výrobcem vozidla

nechávejte kontrolovat při každé výměně destiček.

 

 

3. BRZDOVÁ KAPALINA

Opotřebovaná kapalina může snížit účinnost brzdění

nebo způsobit únik z hydraulického okruhu, což může být

příčinou případné poruchy.

Nežádoucí vlastností je absorbce vlhkosti vlivem střídání teplot v brzdovém okruhu.

Kontrolka na palubní desce

Vás informuje v případě nedostatečného množství brzdové

kapaliny.

 

INTERVAL KONTROLY

Brzdovou kapalinu nechte vyměnit alespoň jednou za

2 roky nebo každých 40 000 či 60 000 km od data

prvního uvedení do provozu Vašeho vozidla. Je to

nezbytné.